RETSDOffice365WebmailStaff
Bertrun E. Glavin Elementary
River East Transcona School Division
26
May
Walk-A-Thon
01
00
PM
09
Jun
Field Day
All Day
12
Jun
3/4, 4A, 4/5 Birds Hill Park
09
30
AM
13
Jun
Gr. 5 Lower Fort Garry
09
30
AM
15
Jun
Gr. 2 Deer Meadow Farm
09
30
AM
16
Jun
Last Breakfast Program Day for 16-17
All Day
19
Jun
Patrols to Lilac Resort
09
30
AM
22
Jun
Gr. 5 Camp Manitou
All Day
28
Jun
Grade 5 Farewell, 10:00 am
All Day
30
Jun
Early Dismissal - Last Day of School
02
25
PM